Zaanse bruggen

De gemeente Zaanstad  is volop bezig met het aanbrengen van diverse verbeteringen aan de op afstand bediende bruggen. Klik hier voor de planning.

Verbeterplan voor de bruggen in Zaanstad

De gemeente Zaanstad neemt diverse maatregelen aan de op afstand bediende bruggen om de veiligheid te verbeteren.  Inmiddels zijn extra camera’s op deze bruggen geplaatst om het zicht voor de brugbedienaar op de brug te verbeteren. Ook zijn gele markeringsvlakken met zwarte kruizen op de bruggen aangebracht. Ook op twee provinciale bruggen (Clausbrug en Julianabrug) zijn in het eerste kwartaal van 2020 camera's geplaatst en gele markeringsvlakken met zwarte kruizen aangebracht. 

Na een ongeluk op de Prins Bernhardbrug in 2018 zijn diverse (onderzoeks)rapporten opgesteld met aanbevelingen, resultaten en conclusies, waaronder het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De gemeente is met de aanbevelingen inmiddels aan de slag.

Veiligere bruggen

Wethouder Havens en Vaarwegen Gerard Slegers: 'Wij omarmen de aanbevelingen en resultaten uit de onderzoeksrapporten. Nu is het aan ons om snelheid te maken. We zetten alles op alles om de veiligheid van onze bruggen te vergroten en de risico’s op ongevallen nu en in de toekomst nog verder te verkleinen. Dit betekent ook dat we continu moeten blijven monitoren en evalueren.'

Extra camera’s 

De gemeente heeft extra camera’s op de op afstand bediende gemeentelijke bruggen geplaatst. Per brug is een onderzoek gedaan om de beste plek van de camera's te bepalen.  Hiermee is het totaalbeeld op de brug verbeterd. De brugbedienaar heeft nu een goed zicht op de gehele brug, inclusief het val (het beweegbare gedeelte van de brug).  Op de provinciale bruggen (Clausbrug en Julianabrug) zijn half februari 2020  extra camera's geplaatst.  De gemeente bekijkt de beelden van deze camera’s vanuit de Centrale Post op het Havenkantoor in Zaandam.

Gele markeringsvlakken

Behalve de geplaatste extra camera’s zijn ook zwart omlijnde, gele markeringsvlakken voor het langzame verkeer (wandelaars en fietsers) aangebracht. Het aanbrengen van de markeringsvlakken op de op afstand bediende bruggen gebeurt tussen beide slagbomen van de bruggen. Op de markeringsvlakken zijn ook zwarte kruizen aangebracht ter plaatse van het beweegbare gedeelte van de brug om deze hiermee beter te duiden. De gele vlakken met zwarte kruizen  zijn ook aangebracht op twee provinciale bruggen (Julianabrug en Clausbrug). Voor die op de Beatrixbrug en de Wilhelminabrug is een opdracht verleend. Dit worden gedaan voor de definitieve ingebruikname  van deze bruggen. Het rapport de evaluatie van de gele vlakken op de Zaanbrug, Willem Alexanderbrug en de Prins Bernhardbrug is klaar en wordt begin mei naar de raad gestuurd als bijlage bij de raadsinformatiebrief, waarin de raad geinfomeerd wordt over de stand van zaken.  

Attentieknoppen en alternatieven

De gemeente vindt het belangrijk dat ook weggebruikers kunnen reageren richting de brugbedienaar, als zich een incident op een beweegbare brug voordoet. Op de Dr. J.M. den Uylbrug, was al aan attentieknop aanwezig. Die blijft ongewijzigd. Op de Prins Bernhardbrug zijn sinds begin april vier attentieknoppen geplaatst.  Ook loop op die brug een proef met cameradetectie .  De attentieknop wordt functioneel, op het moment dat het brugbedienproces van start gaat. De verlichting op de knop gaat dan knipperen. De weggebruiker kan dan besluiten om bij een gevaarlijke situatie de knop in te drukken. De brugbedienaar ziet dan op het bedieningspaneel een lampje oplichten en hoort een signaal afgaan. De brugbedienaar moet dan bepalen, of de melding invloed op het brugbedienproces moet hebben. De weggebruiker ziet door de veranderende verlichting (van knipperend naar continu brandend groen), dat de brugbedienaar het signaal heeft ontvangen.  

De gemeente gaat op beide bruggen het functioneren van de attentieknoppen de komende maanden monitoren. In verband met vandalisme-gevoeligheid en impact van de werking van de attentieknoppen bij de brugbedienaren, blijft de gemeente daarom voorlopig terughoudend, om in deze fase ook de attentieknoppen op de andere bruggen aan te brengen.  Uit de monitoring moet blijken of de attentieknoppen een toegevoegde waarde hebben.

Verlichting op de Bernhardbrug

Op de Prins de Bernhardbrug is LED-verlichting aangebracht in de leuning van de brug.  Door het aanbrengen hiervan kan de weggebruiker zich goed oriënteren en het draagt bij aan de (sociale) veiligheid. De verlichting geeft aan waar je je bevindt op de brug, waar je heen gaat, en zorgt ervoor dat je niet op een plaats gaat staan waar je juist niet moet gaan staan als de brug gaat draaien. 

Wil je meer weten over hoe de gemeente Zaanstad de verbeteringen uitvoert? Kijk dan naar onderstaande filmpjes.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl