Zaanse bruggen

De gemeente Zaanstad  is volop bezig met het aanbrengen van diverse verbeteringen aan de op afstand bediende bruggen. Klik hier voor de planning.

Verbeterplan voor de bruggen in Zaanstad

De gemeente Zaanstad neemt diverse maatregelen aan de op afstand bediende bruggen om de veiligheid te verbeteren.  Inmiddels zijn extra camera’s op deze bruggen geplaatst om het zicht voor de brugbedienaar op de brug te verbeteren. Ook zijn gele markeringsvlakken met zwarte kruizen op de bruggen aangebracht. Ook op twee provinciale bruggen (Clausbrug en Julianabrug) zijn in het eerste kwartaal van 2020 camera's geplaatst en gele markeringsvlakken met zwarte kruizen aangebracht. 

Na een ongeluk op de Prins Bernhardbrug in 2018 zijn diverse (onderzoeks)rapporten opgesteld met aanbevelingen, resultaten en conclusies, waaronder het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De gemeente is met de aanbevelingen inmiddels aan de slag.

Zo meet de gemeente begin 2021 van alles op de Zaanse bruggen (warmte, geluid en beweging). Uit deze tests moet blijken met welk systeem de brugbedienaren het snelste zien dat iemand op een brug in nood verkeert. Hoe sneller ze dat weten, hoe effectiever ze in kunnen grijpen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, spelen figuranten gevaarlijke situaties na. De komende tijd testen we ook andere systemen. Zo is er een systeem dat beweging op een brugdek registreert. Ook kijken we naar ‘stopstreepdetectie’. Stopstreepdetectie geeft een signaal af op het moment dat iemand voorbij de stopstreep gaat, terwijl de slagboom naar beneden is. Ook testen we warmtecamera’s die de aanwezigheid van mensen signaleren, en doen we geluidsmetingen.

Brugbediening
Op de Centrale Post op het Havenkantoor in Zaandam bedienen we 14 bruggen op afstand. Tijdens het testen onderzoeken we welk systeem de medewerkers het beste helpt bij een veilige brugbediening. Voor de zomer van 2021 verwachten we een keuze voor een systeem te maken.

Veiligere bruggen

Wethouder Havens en Vaarwegen Gerard Slegers: 'Wij omarmen de aanbevelingen en resultaten uit de onderzoeksrapporten. Nu is het aan ons om snelheid te maken. We zetten alles op alles om de veiligheid van onze bruggen te vergroten en de risico’s op ongevallen nu en in de toekomst nog verder te verkleinen. Dit betekent ook dat we continu moeten blijven monitoren en evalueren.'

Extra camera’s 

De gemeente heeft extra camera’s op de op afstand bediende gemeentelijke bruggen geplaatst. Per brug is een onderzoek gedaan om de beste plek van de camera's te bepalen.  Hiermee is het totaalbeeld op de brug verbeterd. De brugbedienaar heeft nu een goed zicht op de gehele brug, inclusief het val (het beweegbare gedeelte van de brug).  Op de provinciale bruggen (Clausbrug en Julianabrug) zijn half februari 2020  extra camera's geplaatst.  De gemeente bekijkt de beelden van deze camera’s vanuit de Centrale Post op het Havenkantoor in Zaandam.

Gele markeringsvlakken

Behalve de geplaatste extra camera’s zijn ook zwart omlijnde, gele markeringsvlakken voor het langzame verkeer (wandelaars en fietsers) aangebracht. Het aanbrengen van de markeringsvlakken op de op afstand bediende bruggen gebeurt tussen beide slagbomen van de bruggen. Op de markeringsvlakken zijn ook zwarte kruizen aangebracht ter plaatse van het beweegbare gedeelte van de brug om deze hiermee beter te duiden. De gele vlakken met zwarte kruizen  zijn ook aangebracht op twee provinciale bruggen (Julianabrug en Clausbrug). Ook zijn inmiddels de gele vlakken op de Beatrixbrug en de Wilhelminabrug aangebracht.

Attentieknoppen en alternatieven

De gemeente vindt het belangrijk om naast het huidige cameratoezicht, te onderzoeken welke hulpsystemen nog meer bijdragen aan het signaleren van een mogelijk incident. Op de Dr. J.M. den Uylbrug, was al een attentieknop aanwezig. Op de Prins Bernhardbrug zijn begin 2020 vier attentieknoppen geplaatst. Begin 2021 worden op de Prins Bernhardbrug en de Prins Willem Alexanderbrug diverse andere systemen uitgeprobeerd. Na evaluatie van de diverse systemen, besluit de gemeente met welk extra hulpsysteem de Zaanse bruggen worden utgerust.

Verlichting op de Bernhardbrug

Op de Prins de Bernhardbrug is LED-verlichting aangebracht in de leuning van de brug.  Door het aanbrengen hiervan kan de weggebruiker zich goed oriënteren en het draagt bij aan de (sociale) veiligheid. De verlichting geeft aan waar je je bevindt op de brug, waar je heen gaat, en zorgt ervoor dat je niet op een plaats gaat staan waar je juist niet moet gaan staan als de brug gaat draaien. 

Wil je meer weten over hoe de gemeente Zaanstad de verbeteringen uitvoert? Kijk dan naar onderstaande filmpjes.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl