Pers

Hier vind je de laatste persberichten die over het verbeterplan bruggen zijn verschenen.

Hier vind je de laatste persbericht(en) over het verbeterplan van de Zaanse bruggen.

Aan de slag met verbeterplan bediening Zaanse bruggen (18 oktober 2019)


De gemeente Zaanstad gaat aanbevelingen uit de eerder verschenen onderzoeksrapporten uitvoeren om de veiligheid van de Zaanse bruggen te vergroten en het risico op ongevallen te verkleinen. Zo komen er eerst extra camera’s, markeringsvlakken en attentieknoppen. Donderdag 26 september gaf de gemeenteraad een positieve zienswijze af om deze maatregelen te nemen. Het verbeterplan is vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Na de ongevallen op de Dr. J.M. den Uylbrug in 2015 en de Prins Bernhardbrug in 2018, kwamen diverse (onderzoeks)rapporten uit met aanbevelingen, resultaten en conclusies. De onderzoeksraad voor Veiligheid kwam 4 september 2019 met haar eindrapport. Dit rapport kwam naast al verschenen rapporten over integrale veiligheidsscanmethodiek beweegbare bruggen, waarbij alle beweegbare bruggen zijn gescand, en het onderzoeksrapport van Clijnk & Fontijn. Alle aanbevelingen zijn bekeken en getoetst op haalbaarheid en of de uitvoering ervan het effect zou hebben op de veiligheid van de Zaanse bruggen.

Veiligere bruggen

Wethouder Havens en Vaarwegen Gerard Slegers vertelt: 'We zijn op het punt aangekomen dat we daadkracht gaan tonen. Wij omarmen de aanbevelingen en resultaten uit de onderzoeksrapporten. Nu is het aan ons om snelheid te maken. We gaan de aanbevelingen die haalbaar en succesvol blijken zorgvuldig uit laten voeren. We zetten alles op alles om de veiligheid van onze bruggen te vergroten en de risico’s op ongevallen nu en in de toekomst nog verder te verkleinen. Dit betekent ook dat we continu moeten blijven monitoren en evalueren. Dat zijn we aan onze Zaanse inwoners verplicht.'

Extra camera's

Uit alle verslagen en rapporten die door of voor de gemeente Zaanstad zijn gemaakt, is een lijst met aanbevelingen gekomen. De komende periode worden die in een aantal fases uitgevoerd. Zo laat de gemeente extra camera’s plaatsen. Daarmee komt er een totaal zicht op de Zaanse bruggen die op afstand te bedienen zijn en waarbij sprake is van langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. Ter voorbereiding is per brug een locatieonderzoek uitgevoerd en een verslag gemaakt, waarbij de juiste cameraposities zijn bepaald. Nadat de camera’s zijn geinstalleerd volgen nog andere stappen. Zo krijgen brugbedienaren een opleiding en wordt er gezorgd voor verbinding naar de centrale bedienpost. Naar verwachting is dit begin november gereed. De verkeersregelaars die op dit moment tijdelijk de brugbedienaars ondersteunen, komen dan te vervallen.

Markeringsvlakken en attentieknoppen
Naast extra camera's komen er ook markeringsvlakken en attentieknoppen. Het gaat om zwart omlijnde, gele markeringsvlakken voor het langzame verkeer (wandelaars en fietsers) en het plaatsen van attentieknoppen. Het aanbrengen van de markeringsvlakken gebeurt tussen beide slagbomen van de bruggen. Op de markeringsvlakken komen ook zwarte kruizen om het beweegbare gedeelte van de brug beter aan te duiden.
De attentieknoppen, waarvan er een werkzaam is bij de Dr. J.M. Uylbrug, zorgen ervoor dat weggebruikers de brugdienaar bij een gevaarlijke situatie kunnen waarschuwen. Als de attentieknop wordt ingedrukt, dan hoort de brugdienaar een geluiden en kan hij het bedienproces stoppen door op de noodknop te drukken. De uitvoering van deze maatregelen wordt op dit moment voorbereid. Daarnaast gaat de gemeente een uniform bedienconcept, eenzelfde werkwijze, op alle op afstand bediende bruggen doorvoeren. Deze maatregel moet eind 2020 zijn ingevoerd.

Aandacht voor rood licht
Begin 2020 vraagt Zaanstad via een bewustwordingscampagne aandacht voor het gevaar van het negeren van rood licht bij bruggen. Het is de derde keer dat deze campagne in Zaanstad wordt gehouden. Wekelijks duiken honderden mensen, van jong tot oud, onder de spoorbomen door en negeren het rode licht. Eerder dachten leerlingen van het St. Michaelcollege al mee aan oplossingen om verkeersdeelnemers te laten stoppen. Het negeren van het rode licht brengt gevaar en risico’s met zich mee.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl