Planning

De gemeente laat verbeteringen uitvoeren aan de bruggen. Hier vindt u informatie wanneer wat gaat gebeuren.

Hieronder vindt u de planning over de verbetervoorstellen voor de Zaanse bruggen.

  • Uiterlijk 2021: het nemen van (overige) maatregelen aan de Vaartbrug, Reint Laan Jr Brug en Nauernaschebrug (tegelijk met groot onderhoud).

  • Eerste helft 2021:  Proef hulpsystemen en optimalisatie camerabeelden.

  • Uiterlijk 2023: groot onderhoud Willem Alexanderbrug.

  • Uiterlijk 2024: groot onderhoud Schiethavenbrug.

De bewustwordingscampagne is vanwege corona is tot nader order opgeschort.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl