Planning

De gemeente laat verbeteringen uitvoeren aan de bruggen. Hier vindt u informatie wanneer wat gaat gebeuren.

Hieronder vindt u de planning over de verbetervoorstellen voor de Zaanse bruggen.

  • Eerste kwartaal 2020:  plaatsing extra camera's om het totaalbeeld van de op afstand bediende bruggen te verbeteren. Deze actie is voor de gemeentelijke bruggen afgerond. Op de provinciale bruggen Julianabrug en de Clausbrug zijn half februari camera's geplaatst.

  • Vanaf eind 2019:  markeren van brugdelen (gele vlak met zwarte kruizen) bij de door de gemeente Zaanstad op afstand bediende bruggen. Het gaat hier om het gedeelte van de bruggen waar langzaam verkeer passeert. Inmiddels is ook op de provinciale bruggen (Clausbrug en de Julianabrug), de markering van de brugdelen aangebracht (maart 2020). 

  • Vanaf eind 2019 tot half 2020: uitvoeren van een bewustwordingscampagne voor weggebruikers.  Dit is vanwege de uitbraak van het Coronavirus tot nader order uitgesteld.

  • Uiterlijk half 2020: plaatsen van attentieknoppen of een nader te bepalen alternatief bij op afstand bediende bruggen. Begonnen wordt met een proef met een verbeterde versie van de attentieknop op de de Prins Bernhardbrug.

  • Uiterlijk 2020: uitvoeren van (integrale) veiligheidsscans bij lokaal bediende bruggen.

  • Uiterlijk 2020: het nemen van (overige) maatregelen aan de Prins Bernhardbrug, Willem Alexanderbrug en Schiethavenbrug (voor zover die afzonderlijk van groot onderhoud kunnen plaatsvinden).

  • Uiterlijk 2020: groot onderhoud Prins Bernhardbrug.

  • Uiterlijk 2021: het nemen van (overige) maatregelen aan de Vaartbrug, Reint Laan Jr Brug en Nauernaschebrug (tegelijk met groot onderhoud).

  • Uiterlijk 2023: groot onderhoud Willem Alexanderbrug.

  • Uiterlijk 2024: groot onderhoud Schiethavenbrug.

Bewustwordingscampagne loopt van eind 2019 tot half 2020. Vanwege corona is dit tot nader order opgeschort.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl